Vstupenky on-line

Hotel Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady 2018 Německo last minute zájezdy

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady - Německo - Sasko

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady

Německo » Sasko

, ProgramVelikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady 2018
Ubytování
hotel 3* ve 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

V tomto hotelu převažují dvojlůžkové pokoje typu double s manželskou postelí, pokoje typu twin (2 oddělená lůžka) jsou hodně omezené.V případě doobsazení je nutné počítat s tím, že nebude možné zajistit pokoj s oddělenými postelemi.
Katalog 1.den
1.den: odjezd z Prahy ráno v 6:30 h (Br za 400 Kč), cesta do SRN, OYBIN v krajině pískovcových skal, turistika ke zřícenině hradu a kláštera, ŽITAVA (ZITTAU), Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche a slavné Velké postní plátno, ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, Svatý hrob (kopie jeruzalémského Božího hrobu)
Katalog 2.den
2.den:fakult. jízda historickým vláčkem , BAD MUSKAU, rozsáhlý anglický park knížete Pückler-Muskau a přírodní rezervace – největší ve střední Evropě (UNESCO), romantizující zámek (část parku se nachází na polském území), BUDYŠÍN (Bautzen), hlavní město lužických Srbů, malebné historické centrum na vysoké skále nad řekou Spréva, Petrský dóm, Kapitula, zámek Ortenburg a jedinečné muzeum Lužických Srbů, zdobené kraslice, atmosféra křivolakých uliček, návrat
Katalog 3.den
3.den: HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím a « poštovním sloupem », lužická vesnice ŠUNOV (Schönau), účast na tradiční velikonoční akci – velikonoční křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí - kolem 650 jezdců v černém na koních s bohatě zdobenými postroji), průvod vede skrz vesnice ROŽANT, KONJECY (Cunnewitz), RALBICY (Ralbitz), unikátní hřbitov s bílými kříži, zde jízda činí až 700 jezdců, dále KAMENEC, klášterní kostel, radnice, gotický mariánský kostel, středověké opevněná vesnice PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern, barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden) s hrázděnými domy, kaple sv. Ludmily, příp. BUDYŠÍN, zdobené kraslice, odjezd do PrahyCK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek při slavnosti, vesnice jsou v době jízdy uzavřeny pro autobusy. Slavnost je zdarma, ale její průběh je velmi závislý na počasí..
Pojištění
zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč

• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)

• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Základní cena zahrnuje
dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce
Základní cena nezahrnuje
pojištění, další stravu, vstupné (30 €) a vše, co není zahrnuto v odstavci "základní cena zahrnuje".
Příplatky
1200 CZK jednolůžkový pokoj

1100 CZK 2x večeře

96 CZK komplexní pojištění
Doprava
Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje, o přestávkách prodej nápojů za Kč.

Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Stravování
snídaně formou bufetu, v hotelu lze objednat večeře
úvodni popis PROV
Tídenní Velikonoční zájezd do Lužice, za tradicemi - barvité jezdecké procesí patří k tomu nejkrásnějšímu z evropského velikonočního folklóru. Na programu je několik lužických vesnic, kterými procesí prochází, a také historická města Horní Lužice jako Budyšín, Zhořelec i zahrady Bad Muckau. Zájezd si zpestříte nostalgickou jízdou vláčkem..

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.